• Hikers downhill

    Är du nydiagnostiserad med typ 1-diabetes?

    Välkommen att delta i studien DIAGNODE-3

DELTAGARE SÖKES SOM

  • Fått diagnosen typ 1-diabetes de senaste 6 månaderna
  • Är 12-29 år

  HITTA NÄRMASTE KLINIK

OM STUDIEN DIAGNODE-3

I studien DIAGNODE-3 undersöks om läkemedelskandidaten Diamyd® (rhGAD65) kan bevara kroppens egen förmåga att producera insulin, genom att stoppa eller fördröja den autoimmuna attacken på de insulinproducerande cellerna (betacellerna) i bukspottkörteln. Bevarad funktion hos betacellerna ger bättre blodsockerbalans och minskad risk för lågt blodsocker (hypoglykemi), för ketoacidos och för kroniska komplikationer.

Vi rekryterar patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes som har HLA-haplotypen DR3-DQ2, en viss genetisk risk för typ 1-diabetes. Deltagarna kommer inledningsvis att screenas för att se om de bär på denna HLA-genotyp, så att de kan vara med i studien.

Deltagare som kvalificerar sig inleder en två månader lång behandlingsperiod med slumpvis behandlingstilldelning. Läkemedlet i studien, Diamyd®, eller placebo (behandling utan aktiv substans), administreras med stöd av ultraljud av en erfaren specialistläkare genom injektion i en lymfknuta i ljumsken, vilket sker tre gånger under loppet av de två månaderna. Behandlingen bestäms slumpvis och varken studiedeltagaren eller studieläkarna vet vilken behandling som ges.

Enligt deltagare som fått dessa injektioner i tidigare studier är de inte mer smärtsamma än ett blodprov i armen eller en injektion under huden. Studien omfattar dessutom en 22 månader lång uppföljningsperiod. Under denna tid kommer studieteamet att noggrant övervaka deltagarnas hälsa.

Diamyd® har studerats under mer än 20 år i 15 kliniska studier där mer än 1 500 patienter har medverkat. Samtliga studier visar en god säkerhetsprofil för Diamyd® vilket innebär att tidigare studiedeltagare inte har fått några allvarliga biverkningar.

Att medverka är frivilligt och kostnadsfritt. Deltagarna kan när som helst avböja vidare medverkan.

I studien undersöks hur behandlingen påverkar kroppens produktion av insulin

Deltagarna ges vaccination med Diamyd® eller placebo i lymfknuta

Vid nydiagnostiserad typ 1-diabetes finns mer av den egna insulinproduktionen kvar att rädda