DELTAGANDE KLINIKER

Den kliniska fas III-studien DIAGNODE-3 rekryterar patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes vid utvalda kliniker.

DELTA I STUDIEN

Genom att kontakta en klinik anmäls intresse att delta i studien. Det är frivilligt att delta och det går att när som helst avbryta deltagandet. Personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ytterligare information om studien fås vid kontakt med klinik.

DIAGNODE-3
KOORDINERANDE PRÖVARE
Professor Johnny Ludvigsson
  Kronprinsessan Victorias Barnsjukhus, Sverige
 

En dubbelblindad placebokontrollerad interventionsstudie där Diamyd® (rhGAD65) eller placebo ges direkt i lymfkörtel. Studien utvärderar hur effektivt betacellsfunktionen och blodsockerkontrollen kan bevaras hos de som bär på HLA-haplotypen DR3 DQ2 och har nydiagnostiserad typ 1-diabetes.


DELTAGANDE KLINIKER

Linköping

H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn-och Ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset I Linköping (USL)
  Barndiabetesmottagningen, 581 85 Linköping
Kontakt: Petra Liljeblad Morgård
 
  +46 101 031 307
  Rekryterar

Malmö

Skånes universitetssjukhus Malmö, VO Barnmedicin
Vi tar emot patienter mellan 12 och 17 års ålder.
  Jan Waldenströms gata 35, Hus 60, plan 11, 214 28 Malmö
Koordinerande prövare: Annelie Carlsson
 
Kontakt: Ulrika Ulvenhag
 
  +46 040 391 121
  Rekryterar

Stockholm

Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum
Vi tar emot patienter mellan 18 och <29 års ålder
  Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm
Koordinerande prövare: Anneli Björklund
 
Kontakt: Forskningssjuksköterska
  +46 812 367 176
  Rekryterar

Umeå

Barn-och Ungdomscentrum Västerbotten
  A72, Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten, 901 85 Umeå
Koordinerande prövare: Elena Lundberg
 
Kontakt: Camilla Ernstsson
 
  +46 907 852 159, +46 907 851 571
  Rekryterar
 

SÄKERHET

Diamyd® har administrerats till fler än 1 500 patienter i kliniska studier och visat en gynnsam säkerhetsprofil