KLINIKY, KTERÉ SE STUDIE ÚČASTNÍ

III. fáze klinické studie DIAGNODE-3 je na vybraných klinikách otevřená pacientům, u kterých byla nedávno diagnostikována cukrovka 1. typu.

ÚČAST VE STUDII

Chcete-li se o účasti na klinické studii poradit s lékařem, kontaktujte jednu z klinik, které se jí účastní. Účast je dobrovolná a každý účastník ji může kdykoli přerušit. Osobní data se zpracovávají v souladu s platnými zákony. Další informace o studii získáte přímo od příslušné kliniky.

DIAGNODE-3
KOORDINUJÍCÍ VEDOUCÍ STUDIE
Profesor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Švédsko
 

Zachování vaší vlastní zbytkové produkce inzulinu má velký význam. Čím vice inzulinu produkují sami pacienti, tím snadněji se pak potýkají s vlastní cukrovkou, a také se snižuje riziko dlouhodobých komplikací. V této klinické studii zkoumáme, zda dokážeme uchovat část produkce inzulinu u osob, u nichž byla nově diagnostikována cukrovka 1. typu.
- Profesor Johnny Ludvigsson


KLINIKY, KTERÉ SE STUDIE ÚČASTNÍ

Jihlava

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
pro děti a mladistvé 12 - 18 let
  Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Řešitel odpovědný za koordinaci: MUDr. Pavel Vlachý
 
  +420 567 157 400
Phone operating hours 7:30 a.m. till 2:00 p.m
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR

Praha

Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM)
pro dospělé 18 - 28 let
  Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Řešitel odpovědný za koordinaci: MUDr. Zuzana Vlasáková
 
  +420 605 238 015, +420 605 981 991
Phone operating hours 7:30 a.m. till 2:00 p.m
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR

Praha

Fakultní nemocnice v Motole
pro děti a mladistvé 12 - 18 let
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Řešitel odpovědný za koordinaci: Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD
 
Kontakt: MUDr. Lukáš Plachý
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR

Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
pro děti a mladistvé 12 - 18 let
  Socialní péče 3316 /12A, 400 13 Ústí nad Labem
Řešitel odpovědný za koordinaci: MUDr. Jaroslav Škvor
 
Kontakt: CSc. MUDr. Lucie Štíchová
  +420 477 112 355
Phone operating hours 7:30 a.m. till 2:00 p.m
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR
 

BEZPEČNOST

Diamyd® se zkoumal v průběhu 20 let v 15 klinických studiích s více než 1500 účastníky, které prokázaly jeho příznivý bezpečnostní profil