• Hikers downhill

    Diagnostikovali Vám nedávno cukrovku 1. typu?

    Zvažte, zda se nezúcastníte studie DIAGNODE-3

KRITÉRIA VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ

  • Cukrovka 1. typu diagnostikovaná v posledních šesti měsících
  • Věk 12 – 29 let

  NAJDĚTE SI NEJBLIŽŠÍ KLINIKU

O STUDII DIAGNODE-3

Studie DIAGNODE-3 testuje zkoumaný lék Diamyd® (rhGAD65) s cílem zjistit, zda dokáže zachovat tělu vlastní schopnost produkovat inzulin tím, že zastaví či zbrzdí autoimunitní útok na buňky (beta buňky) ve slinivce. Zachovaná funkce beta buněk vede k lepší rovnováze hladiny cukru v těle a snižuje riziko nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), ketoacidózy a chronických komplikací.

Provádíme nábor pacientů, u nichž byla nedávno diagnostikována cukrovka 1. typu, kteří mají haplotyp HLA DR3-DQ2, jisté genetické riziko výskytu cukrovky 1. typu. Účastníci nejprve podstoupí vyšetření, které odhalí, zda nesou tento genotyp HLA a tím pádem se mohou této studie zúčastnit.

Účastníci, kteří se pro tuto studii kvalifikují, podstoupí dvouměsíční léčbu náhodně přiděleného typu. Budou dostávat buď Diamyd®, nebo placebo (přípravek bez aktivní látky) v injekci, kterou jim třikrát během dvou měsíců vpíchne zkušený odborník do lymfatické žlázy v tříslech při vyšetření pomocí ultrazvukového zobrazovacího systému. Pro typ léčby budou vybráni náhodně. Ani účastník studie, ani příslušný lékař nebude vědět, který typ léčby účastník podstupuje.

Účastníci, kteří tyto injekce dostali v předchozích studiích, popisovali, že nejsou bolestivější než injekce při odběru krve z paže, případně že jsou srovnatelné s vpichem pod kůži. Studie zahrnuje následné období 22 měsíců, během kterého bude tým odborníků zdraví účastníků pečlivě sledovat.

Diamyd® se zkoumá již více než 20 let v 15 klinických studiích, kterých se zúčastnilo více než 1500 pacientů. Všechny studie naznačují příznivý bezpečnostní profil přípravku Diamyd®, což znamená, že účastníci neměli žádné závažné vedlejší účinky.

Účast je dobrovolná, bezplatná a účastník ji může kdykoli přerušit.

Tato studie zkoumá, jak léčba ovlivňuje produkci inzulinu v těle

Účastníci se naočkují Diamydem® či placebem do lymfatické uzliny

U pacientů, kterým diagnostikovali cukrovku 1. typu nedávno, je možné zachovat více vlastní produkce inzulinu