• Hikers downhill

    Kas teil on hiljuti diagnoositud 1. tüüpi diabeet?

    Kaaluge osalemist DIAGNODE-3 uuringus

OTSIME OSALEJAID

  • 1. tüüpi diabeediga, mis on diagnoositud viimase kuue kuu jooksul
  • Vanuses 12–29

  LEIDKE ENDALE LÄHIM KLIINIK

DIAGNODE-3 UURINGUST

DIAGNODE-3 uuringuga selgitatakse välja, kas katsetusjärgus olev ravim Diamyd® (rhGAD65) suudab säilitada organismi enda insuliini tootmise võimet, pärssides või lükates edasi autoimmuunset reaktsiooni, mis ründab insuliini tootvaid rakke (beetarakke) kõhunäärmes. Beetarakkude funktsiooni säilitamist seostatakse parema veresuhkru tasakaalu hoidmise ning veresuhkru madala taseme (hüpoglükeemia), ketoatsidoosi ja krooniliste tüsistuste väiksema riskiga.

Värbame patsiente, kellel on hiljuti diagnoositud 1. tüüpi diabeet ja kellel on HLA DR3-DQ2 haplotüüp, mis põhjustab teatud pärilikkusriski 1. tüüpi diabeeti haigestumiseks. Osalejatel (ja seaduslikul esindajal) palutakse esmalt tutvuda nõusolekuvormiga ja see allkirjastada, enne kui nad saavad läbida sõeluuringu, et tuvastada, kas neil on HLA genotüüp, mis võimaldab neil uuringus osalemist.

Uuringusse sobivad osalejad alustavad kahekuulist raviperioodi ja jagatakse ravigruppidesse juhuslikkuse alusel. Kogenud spetsialist manustab osalejatele uuritavat ravimit Diamyd®-i või platseebot (ravi ilma toimeaineta) ultraheliseadme abil süstina kubemepiirkonna lümfisõlme kahekuulise perioodi kestel kolm korda. Ravi määratakse juhuslikult ning uuringus osaleja ja uuringuarstid ei tea, kellele konkreetselt millist ravi rakendatakse.

Eelnevates uuringutes neid süste saanud osalejad on kirjeldanud, et see ei ole valusam kui käevarrest võetud vereproov või on võrreldav nahaaluse süsti saamisega. Uuring hõlmab 22-kuulist jälgimisperioodi. Selle aja jooksul jälgib uurimisrühm tähelepanelikult osalejate tervist.
Diamyd®-i on uuritud enam kui 20 aasta kestel 15 kliinilises uuringus, kus on osalenud üle 1500 patsiendi. Kõik uuringud on viidanud Diamyd®-i soodsale ohutusprofiilile, mis tähendab, et osalejatel ei esinenud tõsiseid kõrvaltoimeid.

Osalemine on vabatahtlik, tasuta ja osaleja võib osalemise igal ajal katkestada.

Uuringuga uuritakse, kuidas ravi mõjutab organismi insuliinitootmist

Osalejatele manustatakse lümfisõlme Diamyd® -i sisaldavat vaktsiini või platseebot

Hiljuti diagnoositud 1. tüüpi diabeediga patsientidel on säilitatavat organismi oma insuliini tootmisvõimet jäänud alles suuremal määral